Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fasciculated nedir?

fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dietician : n. Diyet uzmanı.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


galeropsia : n. Galeropia.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


odontexesis : n. Dişlerin bakımı.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


phosphonates : n. (pl.) Kemiklerde biriktiği zaman, osteoklastların tahrib edemeyeceği kadar sert bir kemik dokusu meydanag etiren kimyasal maddeler.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.