Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fasciculated nedir?

fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloasma : n. Yüz ve diğer değri bölgelerinde oluşan, sınırları bellli kahverengi bölgelerle belirgin pigment artımı.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


diagnostician : n. Teşhisçi.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


petechiasis : n. Deri üzerinde yaygın peteşiler oluşması ile belirgin durum.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


pseudoamenorrhea : n. 1. Adet kanının dışarı akamaması ile belirgin amenore (Servikal kanalın, vagina'nın veya kızlık zarının kapalı oluşu nedeniyle adet kanı uterus vya vagina'da toplanır).


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.