Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fasciculated nedir?

fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


epicyte : n. Hücre duvarı veya zarfı, episit.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


hypertelorism : n. İki organ arasında anormal genişlik.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


income : n. Vücuda giren gıda.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


nonexistence : n. Mevcut olmayış, yokluk.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


pons : n. (pl. pontes). Köprü.


scrofula : n. Sıraca.