Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fascicular nedir?

fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


hemigastrectomy : n. Midenin yarısının ameliyatla çıkarılması.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


macule : a. Yuvarlak elle hissedilemeyen, cilt seviyesinden y üksek olmayan döküntü (leke), makül.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.