Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fascicular nedir?

fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


chancrous : a. Frengili, şankrlı.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


endocystitis : n. İrar torbası mukozasının iltihabı, endosistit.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


eunuchism : n. Hadımlık.


tenonto : pref. Kiriş, tendon, tendo.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.