Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fascicular nedir?

fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


equation : n. Eşitlik.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


inapetence : n. İştahsızlık.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


menarche : n. Adet (aybaşı kanı) başlangıcı.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


neurodermatitis : n. Sinir bozukluğuna bağlı meydana gelen müzmin ve kaşıntı ile müterafık ve liken şeklinde dermatit, lichen planus circum scriptus.


pseudojaundice : n. Safra pigmentleri ile ilgili olmaksızın herhangi bir sebeple özellile kanda karoten artışına bağlı olarak deri renginin hafif sarımsı renk alması, yalancı sarılık.


resulotion : n. Rezolüsyon: 1. Bir cismin kendini yapan elementlere ayrılması; 2. Bir şişliğin yavaş yavaş eriyip kaybolması.


rhabdomyosarcoma : n. Çizgili kas liflerinden gelşen kötü huylu tümör, rabdomiyosarkom.