Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fascicular nedir?

fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


choleric : a. Safralı.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


embole : n. See: Emboly.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


osetosclerosis : n. Kemki sertleşmesi veya anormal kalınlaşması, osteoskleroz, osteitis ossificans.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


percussor : n. Perküsyon yapan alet.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


postcentral : a. Merkez'in arkasında.


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.