Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fascial nedir?

fascial : a. Fasya'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


casease : n. biochem. Albümini eritebilen bakteryel bir enzim.


cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


gastronomist : n. Midesine düşkün, yemek meraklısı, gastronom.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


phenformin : n. Antidiabetik.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


pillet : n. Küçük hap.