Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fascial nedir?

fascial : a. Fasya'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


melanoblastoma : n. Melanoblastlardan gelişen tümör, melanoblastom.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


protractile : a. Uzayabilir, germekle uzatılabilir.