Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fascial nedir?

fascial : a. Fasya'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


excessive : a. Fazla aşırı.


lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.


hapten : n. See: haptene.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


maieutics : n. Doğum bilgisi. See: Obstetrics.


nephralgy : n. See: Nepralgia.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.