Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fart nedir?

fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


dystocia : n. Zahmetli veya yavaş doğurma, distosi.


electrochemistry : n. Kimyasal elektrik, elektroşimi, elektriğin mühim bir rol oynadığı kimya olaylarından bahseden bilim.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hunger : n. Açlık.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


mercury : n. biochem. Hg sembolü ile bilinen atom no:80 ve atom ağırlığı: 200.6 olan kimyasal element, civa.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


shank : n. .1. Baldır; 2. Backa, incik, tibia.