Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fart nedir?

fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chap : n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.


cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


dyscinesia : n. Harekette güçlük, diskinezi.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


mad : a. Deli.


melancholiac : a. Melankoli gösteren kişi, melankoli7li


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


mycete : n. Mantar.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


reduplication : n. Tekerrür.