Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fart nedir?

fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


brachial : a. Kola ait, brachialis.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


dysmyotonia : n. Kas tonüsünde bozukluk, kas tonüsününazalması veya artması ile belirgin patolojik durum.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


ovaritis : n. Yumurtalık iltihabı, overit.