Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

farinaceous nedir?

farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


extravascular : a. Damardışı.


gastricism : n. Mide bozukluğu.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


glucocorticoid : n. Glukoneojenez (proteinlerden glikoz ve glikojen yapımı) sağlayan ve insülin etkisini antagonize eden steroid yapısındaki hormonların ortak adı.


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


maschale : n. Koltuk altı.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


procteurynter : n. Makadı genişletmeğe yarayan alet.