Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

farinaceous nedir?

farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellular : a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


death : n. Ölüm. mors, exitus.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


loose : a. 1. Gevşek; 2. Yumuşak (öksürük); 3. İshal olmuş, kabız değil.


mannityl hexanitrate : n. Uzun etkili bir damar genişletici.


mesodermal, mesodermic : a. Mezoderme ait.


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


odontochirurgic(al) : a. Diş ameliyatına ait.


postvagotomy diarrhoea : n. a) Geçici diyare. b) Günlük defekasyon sayısında artma.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.