Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

farinaceous nedir?

farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deric : a. Ektoderme ait.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


geriodontics : n. Yaşlılık çağındaki diş problemleri ve tedavilerini konu alan dişçilik dalı.


lactin : n. See: lactose.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


hemolysin : n. Eritrositlerin parçalanmasına sebep olan madde.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


pilosebaceous : a. Kıl ve yağ bezlerine ait.


retrocedent : a. Geriye giden.


seroplastic : a. See: serofibrinous


spondylarthrocace : n. Omurga tüberkülozu. See: Spondylitis tuberculosa.


sububeres : n. Annesini emmekte olan süt çocuğu.


supradiaphragmatic : a. Diyafram üstünde bulunan.


thyroepiglottic : a. Tiroid ve epiglota ait.