Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

farina nedir?

farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


dipsomaniac : a. İçki müptelası, içkici, ayyaş.


dropsy : n. Sıskalık.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


manipulation : n. El ile işleme veya işletilme, idare, manipülasyon.


microdont : a. Çok küçük dişli.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.


saphrophilous : a. Ölü madde yiyerek geçinen.