Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

farina nedir?

farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


gonycampsis : n. diz kavsi.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


innate : a. Doğuştan.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


pharyngo-oral : a. Yutak ve ağıza ait, yutak-ağız.


polyleptic : a. Müteakip hecmeler ve düzelmelerle seyreden (hastalık).


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.


racemization : n. Optik olarak inaktif hale getirme.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.


sphygmogram : n. Üzerine nabzın yazılmışoldğu kağıt.


stereotaxy : n. Beyinin, bazal çekirdekler gibi belirli bölgelerine sokulan elektrotlar yardımı ile gerçekleştirilen cerrahi, beyinin belrili bölgelerindeki lezyonların bu şekilde tahribini amaçlayan tedavi yöntemi, stereotaksik cerrahi, stereotaksi.


teleorganic : a. Hayati, hayat için gerekli.