Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

farcy nedir?

farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


explosive : a. Patlayıcı.


gravidism : n. Gebelik.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


intermuscular : a. Kaslararası.


nuclein : n. biochem. Hücre nüvelerinde bulunan protein.


occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


pericorneal : a. Kornea çevresinde bulunan, korneayı saran.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


ptarmus : n. Birden gelip geçen.