Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

farcy nedir?

farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


metalliform : a. biochem. Maden şeklinde.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


paraproctium : n. Rektumv e anüsü çevreleyen bağ dokusu.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


polycytosis : n. Kanda hücrelerin çoğalması, polisitoz.


polysialia : n. Tükürük salgısının artışı.


psychoplegia : n. Birdenbire, hastalık şeklinde beliren zihin durgunluğu, zihin gücünün aniden azalma göstermesi, psikopleji.


pyonephrosis : n. Böbrek dokusunun cerahatli iltihap sonucu harabiyeti.


sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.


spermination : n. Spermatozoid yapma.


splanchnic : n. İç organlara ait olan ,iç organları ilgilendirenveya herhangi bir şekilde iç organları besleyen, destekleyen, splanknik, splanchnicus.


stirps : n. (pl. stirpes). Döllenmiş yumurtanın organik elementleri.