Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

farcy nedir?

farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


linctus : n. Tatlı, şurup şeklinde bir sıvı.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


psychodroma : n. Grup halinde uygulanan bir çeşit psikoterapi yöntemi.


rabic : a. Kuduz hastalığana ait.


rachiomyelitis : n. Belkemiği iliği iltihabı.


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.