Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

farcy nedir?

farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


convex : a. Dışbükey konveks, convexus.


cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


leper : n. Cüzzamlı, miskin.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


prepalatal : a. Damak önünde.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


psychiatrist : n. Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci.