Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

farcinoma nedir?

farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


mucosal : a. Mukoza ile ilgili.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


proprietary : a. Bir tek şahıs veya müessese tarafından yapılıp satılabilen.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


pudendal : a. 1. Edepe ait; 2. Edep yerlerine ait.


pyloroscopy : n. Pilor muayenesi.


sapremic : a. 1. Sapremi ile ilgili; 2. Sapremi gösteren, sapremi ile belirgin.


semitransparent : a. Yarı saydam, yarı şeffaf.


seroplastic : a. See: serofibrinous


sphygmotonometer : n. Arter duvarlarının elastikiyetini ölçme aleti.