Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

farcinoma nedir?

farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholagogue : n. safra söktürücü ilaç, kolagog.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


dentalgia : n. Diş ağrısı.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


hydatidosis : n. Vücutta çoksayıda hidatid kist oluşmasıyla belirgin durum, hidatid hastalığı.


hypodermal : a. İç zara ait.


inversion : n. biochem. 1. Dönme, ters dönme; 2. Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.