Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

farcinoma nedir?

farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


chemokinesis : n. Kimyasal madde etkisiyle organizma faaliyetinin hızlanması.


chromophoric : a. 1. Pigment ihtiva eden hücreyle ilgili, renk verici maddeye ait; 2. Renk gösteren, renk veren, renk taşıyan.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


cingulum : n. 1. Kuşak, halka; 2. Beyin'de gyrus fornicatus'taki sinir demeti; 3. Kesici dişlerin iç yüzündeki kabarık kısım; 4. Bel, vücudun ortasındaki incelen bölge.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


osteofibroma : n. Kemik ve bağ okusu tümörü, osteofibrom.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


pericranial : a. 1. Pericranium'la ilgili; 2. Kafatası çevresinde.


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


refrangibility : n. Işığın kırılma yeteneği.


scalpel : n. Ufak ve düz bisturi.