Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

farcinoma nedir?

farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


chest : n. Göğüs, pektus, toraks


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


encephalotomy : n. Beyini açma ameliyatı, ensefalotomi.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


lactin : n. See: lactose.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


hysteriac : n. İsterik


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.


immobilize : v. Sargı ile hareketsizleştirmek.


kibe : n. see: Chilblain.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


oma- : suff. Ur, tümör.