Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faradotherapy nedir?

faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bony : a. 1. Kemiğe benzer, kemik gibi kemiğimsi; 2. Kemikten oluşmuş, kemikli.


carneous : a. Etli.


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


helminthoid : a. Solucan gibi ,barsak solucanına benzeyen.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


myocelitis : n. Karın duvarındaki kasların iltihabı, miyoselit.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


parencephalus : n. Beyni doğuştan kusurlu veya yeterince gelişmemiş hilkat aribesi.


paraneural : a. Sinire yakın, sinire komşu, sinire bitişik.


pharyngismus : n. Yutak spazmı.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


precommissure : n. Ön bileşke.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.