Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faradotherapy nedir?

faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


cholagogue : n. safra söktürücü ilaç, kolagog.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


deoxygenation : n. biochem. Oksijensizleştirme, oksijensizleşme.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).


region : n. Bölge, nahiye, regio.