Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

faradization nedir?

faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.


rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).