Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faradization nedir?

faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


glandulosity : n. Guddelik, gudde.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


palmaris : a. See: Palmar.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


paragenesis : n. Melezlik.