Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

farad nedir?

farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


grind : n. Öğütme, ezme.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


mammilliplasty : n. Memebaşı plastik ameliyatı.


nas : pref. Burun anlamına önek.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.