Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

farad nedir?

farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


Ductile : a. Çekilebilir, götürülebilir, akıtılabilir.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


elaborate : v. Temessül edecek hale koymak.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


hepar : n. Karaciğer.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


mortality : n. Ölüm, ölüm oranı, bütün halka oranla ölenlerin sayısı, mortalite.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


pentose : n. biochem. Genel formülü C5H10O5 olan herhangi bir şeker, pentoz.