Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

far-sightedness nedir?

far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


diverticle : n. 1. Divertikül: Evvelce mevcut bir boşluk veya bir borunun herhangi birnoktasında meydana gelen bir cep; 2.Çıkmaz, diverticulum..


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


ecostate : a. Kaburgaları bulunmayan, kaburgasız.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


imitation : n. 1. Taklit etme, benzetme, benzeme, hastalık belirtilerinin diğer bir hastalık belirtilerini taklit etmesi; 2. Herhangi bir şeyin sahtesi, taklidi.


intravital : a. Hayatta olagelen.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.