Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

far-sightedness nedir?

far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


diarrheal : a. Diyareye ait.


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


hypocromatic : a. 1. Pigment eksikliği gösteren, soluk; 2. Boya alma yeteneği az, hafif boyanan; 3. Az kromatin ihtiva eden.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


mammaplasty : n. Memeler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir plastik ameliyat.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


osteogenesis : n. 1. Kemik oluşumu, osteojenez; 2. Kemiklerin gelişimi.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.