Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

far-sightedness nedir?

far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


inose : n. See: Inositol.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


pang : n. Şiddetli ağrı.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.


pnik-eye : n. Akut seyir gösteren bulaşıcı konjunktiva iltihabı, epidemik konjunktivit.