Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

far-sightedness nedir?

far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


electroplexy : n. See: electropherapy.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


hepatin : n. See: Glycogen.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


overflow : n. Ter, idrar, v.s.'nin durmadan akması.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


pneumato : pref. See: Pneum