Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fantasy nedir?

fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


discrete : a. Ayrı.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


lectulum : n. Küçük yatak.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


osteorrhaphy : n. Kırılmış kemiklerin birbirine dikilmesi


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.