Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fantasy nedir?

fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


endocervix : n. 1. Uterus boynu kanalını örten müköz zar, 2. Uterus boynunun uterus boşluğuna açıldığı bölge.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.


lycopodium : n.Açık renk, kuru bir toz pudra olarak veya tabletlerin kaplanmasından katkı maddesi olarak kullanılabilen emici bir madde.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


prosopectasia : n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülük.


renogastric : a. Böbrek ve mideye ait.


rhenium : n. re sembolü ile bilinen, atom no:75 ve atom ağırlığı: 186 olan kimyasal element, renyum.


sclerochoroiditis : n. Sklera ve koroid iltihabı.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.


spinalgia : n. Omurga (belkemiği) ağrısı, spinalji.