Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fantasy nedir?

fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


teres : n. Yuvarlak kas.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


melanosarcoma : n. see: Melanoma.


metrostenosis : n. Rahim stenozu, metrostenoz.


microlesion : n. Küçük lezyon.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


scutiform : a. Kalkan şeklinde, kalkansı.