Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fantasy nedir?

fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


microlesion : n. Küçük lezyon.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


polyangiitis : n. Birçok damar veya bir kan damarının bütün tabakalarının iltihabı.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


protract : v. Uzatmak, ileriye doğru germek.


quotient : a. Bölüm.