Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fantasy nedir?

fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


epiphrenal : a. Diyafragma üzerinde.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


hypoadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden adrenokortikal hormonların yetersiz miktarda salgılanması hali, hipoadrenokortisizim.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.


myx(o) : pref. 1. Sümük; 2. Balgam.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


otomy- : suff. Kesit yapma, kesit yaparak açma anlamına sonek.


paretic : a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama


pore : n. Küçücük delik, mesamat, ağızcık, porus.


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.