Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fang nedir?

fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


hyposystole : n. Sistolün normalden daha az olması (kalb yetmezliğinin hafif başlangıç hali).


ischiadic : n. See: ischiatic.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


melomelus : n. Fazla sayıda kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


phakitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


polymenorrhea : n. Adet (aybaşı) in anormal şekilde sık görülmesi, polimenore.


quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.


redundant : a. Gerekenden fazla, normalden fazla.