Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

familial nedir?

familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.

familial microcytic anemia : İrsi hipokrom mikrositik kansızlık.


familial splenic nemia : Gaucher hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


codex : n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.


corneoscleral : a. kornea ile sklerayı ilgilendiren, bu oluşumlarla ilgili olan.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


esthematology : n. See: Esthesiology.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


forearm : n. See: Antebrachium.


gristle : n. Kıkırdak.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).