Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

familial nedir?

familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.

familial microcytic anemia : İrsi hipokrom mikrositik kansızlık.


familial splenic nemia : Gaucher hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


exsiccosis : n. Yetersiz su girişi nedeniyle vücutta meydana gelen durum.


forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


per tertiam intentionem : Bir yaranın iki dudağının arasında büyük miktarda granülasyon dokusu bulunması.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


pneumatogram : n. Pnömatograf tarafından kaydedilen grafik.


pus : n. Cerahat, irin.


reserpine : n. biochem. Arter basıncını düşüren ve müsekkin tesiri olan ve Rauwolfia serpentina'dan elde edilen bir alkaloid.


saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.