Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

falx nedir?

falx : n. (pl. Falces). Orak.

falx cerebelli : Beyincik orağı.


falx cerebri : Beyin orağı.


falx septi : Kalp sol atrium bölme orağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


hepat- : pref. Karaciğer.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


parasympathetic : a. Avtonom (otonom) sinir sisteminin bir parçası, parasempatik, parasympathicus.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


presby- : pref. İhtiyarlık, yaşlılık.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.