Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

falx nedir?

falx : n. (pl. Falces). Orak.

falx cerebelli : Beyincik orağı.


falx cerebri : Beyin orağı.


falx septi : Kalp sol atrium bölme orağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


tentacle : n. Kamçı.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


meningoencephalocele : n. Meninks ve sinir dokusu fıtığı.


merbromin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan bir madde (C30H8B2HgNa2O6).


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


orthotonos : n. Bütün vücudun kaskatı kesilmesi.


overproductivity : n. 1. Fazla yetiştirme, fazla verimli olma; 2. Zihni faaliyetinin artması ve cinsel arzuların çoğalması.


pinching : n. Çimdikleme, etli dokuyu parmaklar arasında sıkma şeklinde yapılan hareket.


plantalgia : n. Taban ağrısı.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


reconstitution : n. Yeniden oluşma, özellikle kuru halde muhafaza edilen bir maddenin su ile karıştırılarak tekrar eski (normal) haline getirilmesi (Süt tozunun su ile süt haline getirilişi veya kurutulmuş plazmanın sulandırılarak kan plazması halini alışı gibi).