Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

falx nedir?

falx : n. (pl. Falces). Orak.

falx cerebelli : Beyincik orağı.


falx cerebri : Beyin orağı.


falx septi : Kalp sol atrium bölme orağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hypothalamus : n. Hipotalamus


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


immaculate : a. 1. Lekesiz, üzeirnde benek şeklinde renkli bölgeler göstermeyen, 2. Kusursuz, temiz.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.