Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

falx nedir?

falx : n. (pl. Falces). Orak.

falx cerebelli : Beyincik orağı.


falx cerebri : Beyin orağı.


falx septi : Kalp sol atrium bölme orağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depth : n. Derinlik.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


oath : n. Yemin


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


phosphaturia, : n. İdrarda bol miktarda fosfat tuzlarının bulunması (bazan fosfat taşlarının oluşumuna da sebep olabilir), fosfatüri.


pneumonopathy : n. Akciğer hastalığı.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.


retinosis : n. Retinanın dejeneratif hali.


rhotacism : n. "R" harfini yanlış telaffuz etme, rotasizm.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.