Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

falx nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

falx : n. (pl. Falces). Orak.

falx cerebelli : Beyincik orağı.


falx cerebri : Beyin orağı.


falx septi : Kalp sol atrium bölme orağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharocarcinoma : n. Göz kapağı kanseri.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.


preparative : a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.


pseudo-parkinsonism : n. Postensefalitik kaynaklı olmayan paralysis agitans semtom ve belirtileri.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.