Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

false nedir?

false : a. Sun'i, taklit, takma

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


iridic : a. İrise ait, iridicus.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


lypothymia : n. See: Melancholia.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


parasalpingitis : n. Fallop tübü (tuba uterina) çevresindeki dokuların iltihabı, parasalpenjit.


phlegmy : a. Balgamlı.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


silvatic : a. Ormana ait.


sodomist : n. Sodomi'ye düşkün kişi.