Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

false nedir?

false : a. Sun'i, taklit, takma

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.


chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


phlebography : n. 1. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben ven veya venlerin röntgen filminin alınması, ven radyografisi; 2. Flebograf aracılığıyla venöz nabıt atımlarıın çizelge halinde kaydedilmesi, flebografi.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.