Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

false nedir?

false : a. Sun'i, taklit, takma

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buphthalmos : n. Bebeklik çağlarında, göz içi sıvısının artışına bağlı göz küresinin anormal şekilde büymesi ile belirgin durum.


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


dentoalveolitis : n. Periodontitis simplex


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


inoculability : n. Aşılanabilme.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


myoatrophy : n. Kas atrofisi.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


nervimotor : a. Motor (hareki) sinire ait.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


polyhydramnios : n. Amnios sıvının çok meydanag elmesi.