Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fallectomy nedir?

fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthal : a. Canthus'la ilgili.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


etheriform : a. biochem. Eter şeklinde.


gliococcus : n. Jelatinli madde olşan mikrokok.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hypoesophoria : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


lumb(o) : pref. Bel.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.