Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fallectomy nedir?

fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


perosseous : a. Kemik yoluyla, keimk aracılığıyla


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.