Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fallectomy nedir?

fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


isothermic : a. See: isothermal.


labia : n. Dudaklar.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


officinal : a. Eczanede daima bulunan (ecza veya ilaç), müstahzar, officinalis.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


ridgling : n. Bir testisi çıkarılmış insan ve hayvan.


sphenoid : n. 1. Kaması kemik, sfenoid, os sphenoides; 2. kama şeklinde, kaması.