Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fallectomy nedir?

fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blemish : n. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren sınırlı bölge, estetiği bozan bu cins herhangi bir kusur veya anomali.


carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


mesad : a. See: Mesiad


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


olecranal : a. Olekrana ait.


operable : a. Ameliyat edilebilir.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


subzonal : a. Zona pellucida altında bulunan.