Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fallectomy nedir?

fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


clarity : n. Açıklık, berraklık.


deoxygenation : n. biochem. Oksijensizleştirme, oksijensizleşme.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


enzymuria : n. İdrarda enzim bulunması, enzimüri.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.