Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fallectomy nedir?

fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnishing : n. Dişçilikte, diş yüzeyini düzletip pralatma işlemi (Dolgu v.s'den sonra).


causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.


citrulline : n. biochem. İlk defa karpuzdan elde edilen bir aminoasid.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


fist : n. Yumruk.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


hydrovarium : n. Yumurtalıkta sulu sıvı bulunması.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


phallism : n. See: Phallicism.