Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

falcular nedir?

falcular : a. see: falcate.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


gravid : a. Gebe, hamile.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


lienomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin yumuşaması.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.