Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

falcular nedir?

falcular : a. see: falcate.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


entripsis : n. deri üzerinde sürülen yağı ovarak yedirme, yağ ile ovma.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


molimen : n. Gayret.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


odontopreiosteum : n. See: Periodontium.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.