Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

falcula nedir?

falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


microlesion : n. Küçük lezyon.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


mononeural : a. Tek sinirli.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


oxytocic : a.&n. Doğumu çabuklaştıran (ilaç).


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


pterin : n. biochem. Fluoresans veren, kelebek kanatlarında ve bazı hayvanların kemiklerinde bulunan renksiz veya sarı madde.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.