Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

falcula nedir?

falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


grind : n. Öğütme, ezme.


hyperlogia : n. See: Hyerphasia.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


infranuclear : a. Nüvealtı.


lyze : v. Eritmek.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.


presphenoid : n. Sfenoid kemik cisminin ön parçası.


quart : n. Bir litreye yakın hacim ölçüsü, galonn dörtte biri, kuart.


senescent : a. Yaşlanan, ihtiyarlamakta olan.