Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

falcial nedir?

falcial : a. Orağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


cleidomastoid : a. Klavikula ve mastoide ait.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


gall : n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2. Sürtmekten meydana gelen yara.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


myoatrophy : n. Kas atrofisi.


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


opacification : n. Donuklaşma (kornea veya lensin donuklaşması gibi).


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.