Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

falcial nedir?

falcial : a. Orağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


myofibrositis : n. Kas lifi kılıfının iltihabı, miyofibrozit.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


saphenous : a. 1. Vena saphena ile ilgili; 2. Vena saphena'ya eşlik eden, vena saphena'nın yanında seyreden


slit : n. & v. 1. Uzunluğuna seyreden yarık ve kesit, dar açıklık; 2. Uzunluğuna yarmak, uzunluğuna kesit yapmak.


strychninomania : n. Strikninden ileri gelen psikoz.