Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

falcial nedir?

falcial : a. Orağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breast : n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, mamma.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


ignis : n. Ateş.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


polymorphism : n. 1. Bir kaç şekilde bulunma hali, bir kaç şekil gösterme niteliği, özellikle aynı canlının bir kaç değişik tip gösterme hali 2. Gelişimin değişik devrelerinde farklı şekiller gösterme hali veya özelliği, polimorfizm.


porta : n. (pl. portae). Kapı.