Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

falcial nedir?

falcial : a. Orağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


cardionecrosis : n. Kalb kasının nekrozu, kalb nekrozu.


chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


cleidomastoid : a. Klavikula ve mastoide ait.


colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


oophoritis : n. Yumurtalık iltihabı, ooforit.