Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

falcate nedir?

falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


echophrasia : n. See: Echolalia.


entodermal : a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. Entoderm'den gelişen.


intercondylar : a. Lokmalararası.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hemisection : n. İkiye bölme.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


infratemporal : a. Şakakaltı.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


peristaphyline : a. Küçük dilin çevresinde bulunan, peristafilin.


polyphasic : a. Çok safhalı.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.


rhinobyon : n. Buruna yerleştirilen tampon, burun tamponu.