Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

falcate nedir?

falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


dural : a. Dura mater'e ait.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


tentacle : n. Kamçı.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


platina, platinum : n. biochem. Pt sembolü ile bilinen, atom no:78 ve atom ağırlığı: 195.09 olan kimyasal element, platin.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.


refraction : n. İnkisar, kırılma, refraksiyon.