Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

falcate nedir?

falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondorgenesis : n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak dokunun oluşması.


cicatricotomy : n. Gerilim gösteren nedbe üzerine kesit yapma.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


inframaxillary : a. Çenealtı.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


polychromemia : n. Kanın boya maddesinin çoğalması, polikromemi.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.