Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fairbank's splint nedir?

fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


branny : a. Kepek gibi, kepekli.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


poikiloplastocyte : n. Biçimsiz trombosit.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


retroperitoneal : a. Peritonardı, karınzarı ardı, retroperitonealis


semiluxation : n. Tam olmayan çıkık, yarı çıkık.