Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fairbank's splint nedir?

fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


postmastectomy : n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.