Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fairbank's splint nedir?

fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


endogen : n. içinden büyüyen.


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


glenoid : a. Oyuklu, çukursu.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


ileal : a. See: ileac.


insecurity : n. Emniyetsizlik.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


monochorea : n. Tek taraflı kore.


ophthalmorrhea : n. Gözden akıntı gelişi, oftalmore.


paragenetic : n. Melez.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.