Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fairbank's splint nedir?

fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


cinerea : n. Beyin ve omurilikte bulunan boz madde (gri cevher) kitlesi, sinir sisteminin boz cevheri.


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


dizziness : n. Baş d önmesi.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


globulicidal : a. Kanın alyuvarlarını yok eden.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


purinometer : n. İdrardaki pürin veya pürin cisimciklerinin miktarını ölçmede kullanılan alet, pürinometre.


rectosigmoid : n. Rektuma ve sigmoid kolona ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


renninogen : n. Rennin'i oluşturacak öncü hücre.


sap : n. Hayat verici sıvı veya öz.


scraper : n. Herhangi bir yüzey üzerinde veya boşlukta toplanan maddeyi kazımada kullanılan alet, kazıyıcı araç, küret.


secretory : a. Vücutta sıvı madde meydana getiren, ifrazi, salgı işine ait.