Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faint(ing) nedir?

faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.

dead faint(ing) : Derin baygınlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dopamine : n. Merkezi sinir sisteminde ve özellikle bazal ganglion hücrelerinde bulunan sempathomimetik etkiye sahip kimyasal madde.


druggist : n. Eczacı.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


filament : n. Lif.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


sigmoidectomy : n. Sigmoidi kısmen çıkarma ameliyatı, sigmoidektomi.


siphon : n. & v. 1. Bir ucu uzun eğri boru; 2. Birkabdan diğerine hava basıncı ile su boşaltmağa mahsus eğri boru, sifon; 3. Bazı kabuklu hayvanların içinden su çektiği veya dışarıya su verdiği organ; 4. Sifon ile su çekmek, sifondan geçirmek veya geçmek.


somasthenia : n. İştahsızlık ve uykusuzlukla müterafık vücut zayıflığı.


spermatozoon, spermatozoid. : n. (pl. spermatozoa).Menide bulunanve kendiliğinden hareket edebilen hücre, spermatozoon (spermatozoid).