Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

faint(ing) nedir?

faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.

dead faint(ing) : Derin baygınlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crassamentum : n.1. Pıhtı, pıhtılaşma sonucu meydana gelen yumuşak kitle, koagülüm; 2. Kan pıhtısı.


dacry : pref. Gözyaşı.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


dietetics : n. Diyet ihtisası.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


ear : n. Kulak.


ectodermal : a. Ektoderm ile ilgili.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


hyposmia : n. Koklama duyusunun azalması.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.