Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

faint(ing) nedir?

faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.

dead faint(ing) : Derin baygınlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.


rinderpest : n. Sığır vebası.


solution : n. 1. Hastalığın kriz devresi veya sonu; 2. Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon.


spatula : n. Ecza karıştırmağa mahsus sapı yuvarlak ve ucu yassı eczacı aleti, spatül.


splenoncus : n. See: Splenoma.


tissular : a. Doku ile ilgili.


trachelorrhaphy : n. Uterus boynu (cervix uteri) nun dikilmesi.


tubotosion : n. Fallop tüpüün uzun ekseni etrafında burulma göstermesi.