Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

failure nedir?

failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.

acute renal failure : böbreklerin idrar süzememesi (anüri) ile belirgin ağır durum, akut böbrek yetersizliği;


coronary failure : Kalbi besleyen damarların çalışmasında görülen yetmezlik hali;


heart failure : Kalbin dolaşım görevini yürütmede yetersiz kalışı, kalp yetmezliği;


metabolic failure : Vücutta seyreden metabolik faaliyetlerin canlının ölümüne uzanmak üzere birde ntükenmesi;


renal failure : Böbreğin metabolik artıkları gerekli şekilde süzememesi ile belirgin yetersizlik hali, böbrek yetersizliği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


ferricyanide : n. biochem. Üç değerli (FeCN6) radikaline sahi olan kimyasal bileşim.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


holmium : n. biochem. Ho sembolü ile bilinen atom no:67 ve atom ağırılğı: 164.94 olan kimyasal element.


hyoscyamus : n. p. Banotunun çiçek ve yaprakları.


hyperhenedosim : n. see: Hyperhedonia


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


intraparietal : a. Duvariçi.


myotomy : n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas ameliyatı, miyotomi.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


otopyosis : n. Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.