Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fahrenheit nedir?

fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypeptic : a. Ağır hazmolan.


Buret : n. See: Burette.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


sacro-anterior : n. doğum esnasında görülen bir prezantasyon şeklini belirtmek için kullanılan deiym.


sanitization : n. 1. Sağlığa yararlı hale getirme, herhangi bir şeyi sağlığa zarar vermeyecek duruma getirme, sıhhi hale koyma; 2. Herhangi bir şeyin sıhhi hale gelebilme yeteneği veya niteliği.


syhyrotomy : n. Çekiç kemiği (malleus)'ni çıkarma ameliyatı.