Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fahrenheit nedir?

fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


blinking : n. Göz kapağının hızla açılıp kapanma hareketi, göz kırpma.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


edematous : a. 1. Ödem'le ilgili; 2. Ödem gösteren, ödemli.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


metaprotein : n. biochem. Bir proteine asit veya alkali tesiri ile meydana gelen madde.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).