Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faculty nedir?

faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


humpback : n. 1. Kamburluk; 2. Kifoz gösteren kişi, kambur kimse.


hyaloserositis : n. Seröz zarların iltihabı, hiyaloserozit.


hyperpyremia : n. Kanda karbonlu maddelerin çoğalması.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.


napkin : n. 1. Kadınların adet esnasında veya akıntı mevcudiyetinde perine üzerine koymak suretiyle kullandıkları pamuktan yapılı ped, hijyenik kadın bağı; 2. Çocuk bezi.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.


pipette : n. See: Pipet.


reproduce : v. Doğurmak, yavru meydana getirmek.


saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.


scotomatous : a. Skotoma ait.


sloughing : n. 1. Kabuk oluşması, kabuklaşma, 2. Kabuğun iyileşen yaradan ayrılması, kabuğun düşmesi.