Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

faculty nedir?

faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


enteroneuritis : n. Barsak sinirlerinin iltihaplanması.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


pharyngo-oral : a. Yutak ve ağıza ait, yutak-ağız.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.