Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faculttative nedir?

faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


itching : n. Kaşıntı, kaşınma.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


phlegmonoid : a. Flegmon'a benzeyen.