Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faculttative nedir?

faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


cremaster : a. & n. Asıcı, kreman (kas).


egg : n. See: Ovum.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


gestation : n. Gebelik (müddeti).


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


isodiametric : a. Aynı çapta.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


nictitate : v. Göz kırpmak.


oscitate : v. Esnemek.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


pleomorphism : n. 1. Bir maddenin çeşitli şekillerde billurlaşma göstermesi hali; 2. Aynı türe mensup canlının birkaç değişik şekil göstermesi hali.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


seroscopy : n. Serumun teşhis için incelenmesi.


sphacelism : n. Gangrenleşme, gangrenli olma hali, çürüme.