Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

faculttative nedir?

faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburization : n. biochem. Karbonlaştırma.


caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


dyschromatopsia : n. Renkleri ayırmakta zorluk.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


fluorescent : a. Işığa maruz kaldığı zaman ışın çıkaran, parıltı veren, floresans özelliği gösteren.


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


girdle : n. Kuşak kemer.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hemifacial : a. Yüzün tek tarafında (yarısında) duyulan veya olan.


hyposmia : n. Koklama duyusunun azalması.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


mandibular : a. Altçeneye ait.


mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.