Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

faculttative nedir?

faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


chologenetic : a. Safra yapıcı, safra salgılayan.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.