Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

factor nedir?

factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.

Castle's intrinsic factor : Mide suyunda bulunan; ekstrinsik faktörle birleşerek kan yapımını sağlayan ve pernisyöz anemide eksik olan bir faktör;


citrovorum factor : Folinik asit;


Duran reynal's sreading factor : biochem. Hiyaluronidaz;


extrinsic factor : biochem. Gıdalarda bulunan v intrinsik faktörle birleşerek kan yapımını sağlayan bir faktör;


chromotric factor : Aksaç fakötrü;


H factor : Vitamin H.


intrinsic factor : biochem. See: Castle's intrinsic factor.


P.P. factor : Antipellagra faktör, Nikotinik asit;


Rh factor : İlk defa maymunlarda bulunmuş bir aglütinindir. (kanlarında böyle aglütinin bulunan insanlara uymayan Rh faktörlü kan verilince hemolitik reaksiyonlar görülür).


factor I : biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri, fibrinojen.


factor II : biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri, prothrombin.


factor III : biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri, thromboplastin.


factor IV : biochem. Pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerden biri, kalsiyum.


factor V : biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri (eksikliğinde parahemofili gelişir).


factor VII : biochem. Prothrombin'in, kalsiyum ve thromboplastin mevcudiyetinde thrombin'e dönüşmesini kolaylaştırıcı pıhtılaşma fakötrü.


factor VIII : biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri (eksikliğinde hemofili gelişir).


factor IX : biochem. Pıhtılaşma faktörlerinden biri (eksikliğinde Christmas hastalığı gelişir)


factor X : biochem. Pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerden biri.


factor XI : biochem. Pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerden biri (Eksikliğinde kanamaya eğilimle belirgin Rosenthal sendromu gelişir).


factor XII : biochem. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan faktörlerden biri (Eksikliğide pıhtılaşma zamanı uzar).


factor XIII : biochem. Pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerden biri (Fibrin oluşmasını kolaylaştırır).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


digitate : a. Parmaklı, digitatus.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


floccular : a. Flokulusa ait.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


incubate : v. Bir hastalığın bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet zarfında gelişmek (mikroplar).


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


mycomypringitis : n. Kulak zarının mantarlı iltihabı.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


oscultation : n. Dinleme, oskültasyon (göğüs, sırt, kalb).


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.