Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

factitious nedir?

factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cribrum : n. Kalbur


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


epileptosis : n. Epilepsiye bağlı olarak gelişen herhangi bir akıl hastalığı.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


granulosarcoma : n. see. Mycosis fungoides.


hydrosis : n. See: hydrosis.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


orchidic : a. Testislere ait.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


pleuropulmonary : n. Akciğerlere ve kaburgalara ait olan.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.


salubrious : a. Sıhhatli, sıhhate yarar, sıhhi.


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.


Snellen's Test Types : n. Görme fonksiyonunun kontrolu için kullanılan bir kart.


steel : n. Karbonla karışık demir, çelik.