Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

factitious nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


crutchpalsy : n. El bileğinin parmakların ve başparmağın ekstensor adalelerinde görülen felç durumu.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


inosculation : n. See:Anastomosis.


malarial : a. Sıtmalı.


phalangeal : a. Falanksa ait.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.


pyin : n. biochem. Cerahatte bulunan muhati bir madde.


pyrotoxin : n. Vücutta ateş meydana getiren mikrop zehiri, pirtooksin.


rhenium : n. re sembolü ile bilinen, atom no:75 ve atom ağırlığı: 186 olan kimyasal element, renyum.


safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.


sanega root : n. Birleşik Amerika'nın doğusunda bulunan ve hazım ilacı olarak kullanılan "Polygala" kökü.


sickle-cell anemia : n. Orak hücreli anemi özellikle zencilerde görülen ailevi, kalıtsal bir çeşit hemolitik anemi.