Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

factitious nedir?

factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


dysstasia : n. Ayakta duramama, distazi.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


hemispasm : n. Yarım spazm.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


orchitis : n. Testis iltihabı, orşit.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.