Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

factitious nedir?

factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


cystadenoma : n. Gudde dokusunda görülen selim huylu kistik bir büyüme.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


luadanum : n. Afyon ruhu.


masturbate : v. Cinsel organlarını el ile uyararak veya herhangi bir yere sürterek cinsel tatmine erişmek, istimna yapmak.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


myomagenesis : n. Miyom gelişimi, miyomajenez.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


obeliad : a. Obelyona doğru.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


oscitate : v. Esnemek.


pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


periodontosis : n. Periodontium tabakasının iltihabı olmayan hastalığı.


pneumatotherapy : n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.