Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

facioplegia nedir?

facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


luteinization : n. Corpus luteum'un oluşması, ovülasyonu takiben Graaf folikülünde, folikül (granulosa) hücreleriyle beraber bir kısım theca interna hücrelerinin lütein hücreleri haline dönüşüp progesteron salgılamaya başlamaları, lüteinizasyon.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


per saltum. : a. Bir hamlede bir atılımda


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


psychonosology : n. Akıl hastalıklarını inceleyen bilim, akliye ilmi, psikonozoloji.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.


splenulus : n. Dalaktan ayrı olarak onun yanında bulunan yine dalak dokusundan ibaret küçük oluşum, aksesuvar dalak.


syndromic : a. Sendroma ait, arazi.


syringoma : n. Terbezi tümörü.


phobia : n. Marazi deniz korkusu, talasofobi.