Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

facioplegia nedir?

facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleverdin : n. biochem. See: Bilicyanine.


chordee : n. Uretrit nedeniyle penisin ağrılı ereksiyonu.


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


cordotomy : n. See: Chordotomy.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


myocelitis : n. Karın duvarındaki kasların iltihabı, miyoselit.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


odontocia : n. Diş yumuşaması, odontosi.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


parencephalia : n. Beyinin doğuştan kusurlu veya yetersiz gelişme göstermes ihali.


paxwax : n. Ense kirişi.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


ration : n.&v. 1. Günlük yemek istihkakı, tayın; 2. Tayınını vermek.


respirator : n. 1. Teneffüs olunan havayı ısıtmak veya temizlemek için ağız veya buruna geçirilen cihaz respiratör; 2. Sun'i teneffüs yaptıran cihaz.


schistosome : n. Schistosoma cinsi herhangi bir parazit, şisotzom.