Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

facioplegia nedir?

facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


ejaculatory ducts : n. Vas deferns ile vesicula seminalis'in boşaltım kanalının birleşmesi il meydana gelen ve uretranın prostat bölümüne açılan bir çift kanal.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


neonate : a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğan çocuk, neonatus.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


ossicle : n. Kemikçik, ortakulağın küçük kemiklerinden biri, ossiculum.