Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

facioplasty nedir?

facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


sublobular : a. Bir lobülün altında olan.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


luteinizing : a. See: Luteogenic.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


phengophobia : n. Işıktan ürkme, ışığa bakamama.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


prorubricyte : n. Birkaç nükleol ihtiva eden ilkel kırmızı seri hücresi.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


sanguicolous : a. Kanda yaşayan.


silicon : n. biochem. Si sembolü ile bilinen, atom no:14 ve atom ağırlığı: 28.09 olan kiyasal element.