Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

facioplasty nedir?

facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


ferrated : a. biochem. Demir ihtiva eder.


laliatry : n. Konuşma bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


lymphogram : n. Lenfografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, lenfogram.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


postmenopausal : a. Menopoz meydana geldikten sonra cereyan eden.


repercussion : n. Geri tepme, nüksetme.