Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

facioplasty nedir?

facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnishing : n. Dişçilikte, diş yüzeyini düzletip pralatma işlemi (Dolgu v.s'den sonra).


conjuntival : a. Konjonktive ait, conjuntivalis.


depurate : v. Temizlemek, saf hale getirmek.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


otoconium : n. (pl. otoconia). Yüksek omurgalı hayvanların iç kulaklarında bulunan küçük kalker parçacıkları.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


phengophobia : n. Işıktan ürkme, ışığa bakamama.


piezometer : n. 1. See: Piesimeter; 2. See: Orbitonometer.