Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

faciolingual nedir?

faciolingual : a. Yüz ve dile ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


midmenstrual : a. İki adet arası.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


peropus : n. Kol ve backaları şekilsiz olan fetüs.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.


retisolution : n. Golgi cihazının erimesi.