Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faciolingual nedir?

faciolingual : a. Yüz ve dile ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


fiberless : n. Lisiz.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


psoriasiform : a. Psoryazis (sedef hastalığı)'e benzeyen sedef hastalığını andıran.


saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


serology : n. Serum imalinden veya tesirlerinden bahseden ilim, serumbilim, seroloji.


sialaden : n. Tükrük bezi, salya guddesi.