Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

faciolingual nedir?

faciolingual : a. Yüz ve dile ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleric : a. Safralı.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hapten : n. See: haptene.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


neurologist : n. see: Nerve specialist.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).