Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faciocervical nedir?

faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


inoculable : a. Aşılanabilir.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


malacosarcosis : n. Kas doksu yumuşaklığı.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.


ozone : n.Elektriklenmiş ve hafif klorin kokusu veren oksijen, ozon (havayı temizlemek için kullanılrı).


presystole : n. Sistolden önceki ara, diasotlün sonuna rastlayan ve sistolden hemen öcne gelen devre.


reflexology : n. Refleksleri inceleyen bilim dalı, refleksoloji.