Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

faciocervical nedir?

faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


nail : n. tırnak.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


ophthalmectomy : n. Gözün ameliyatla çıkarılması, oftalmektomi.


paragenesis : n. Melezlik.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


plutomania : n. Kişinin büyük servete sahip olduğu kuruntusu içinde bulunuşu, zenginlik kuruntusu.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.


pseudomembrane : n. Yalancı zar.