Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faciocervical nedir?

faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


oculistics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


omoplata : n. Kürek kemiği, omuz kemiği, scapula.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


plasticity : n. İstenilen şekle konulabilme, yoğrulabilme.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


subperiosteal : a. Periyost altı, periyost altında bulunan.