Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

faciocephalalgia nedir?

faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


cerebellospinal : a. Beyincik ve omurilik'le ilgili.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


groin : n. kasık.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


odaxesmus : n. 1. Deride hissedilen, kaşıntı hissinin eşlik ettiği karıncalanma; 2. Dişetlerinde duyulan kaşınma hissi; 3. Sara (epilepsi) nöbeti esnasında hastanın dilini ısırması.


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.