Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faciocephalalgia nedir?

faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blow : v. Üflemek, dışarıya doğru kuvvetle soluk vermek.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


coagulin : n. biochem. See: Precipitin.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


enlargement : n. Büyüme, artma.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


head : n. Baş, kafa.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


macroglia : n. See: Astrocyte.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.