Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faciobrachial nedir?

faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


dicoumarol : n. Önceleri kullanılan ve ağız yoluyla etkili olan bir antikoagülan.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


helix : n. Dış kulak kenarı, helis, helezon.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.


ptyalo : pr