Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

faciobrachial nedir?

faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


cooley's anemia : n. Akdeniz anemisi, çocuklarda görülür.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


heteroerotism : n. Başka bir kişiye karşı duyulan cinsel his.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


pneometry : n. Akciğerlerin hava kapasitesi (solunum esnasında giren ve çıkan hava miktarı)'nın pnömetre aracılığıyla ölçülmesi, pnömoter.i


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


sengstaken tube : n. Yemek borusundaki varis kanamalarının durdurulmasında kullanılan basınçlı tüp.