Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faciobrachial nedir?

faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


mentum : n. Çeneucu, çene.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


patellectomy : n. Patellanın ameliaytal çıkarılması.


plessor : n. See: Plexor.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


pulse : n. Nabız, pulsus.


quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.