Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

faciobrachial nedir?

faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotene : n. biochem. Havuç, domates, yumurta sarısı gibi maddelerde bulunan sarı renkte (lipokrom) cisim (vücutta A. vitaminine dönüşür).


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


meningoencephalitis : n. Beyin ve zarlarının iltihabı.


metrostenosis : n. Rahim stenozu, metrostenoz.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


paraneural : a. Sinire yakın, sinire komşu, sinire bitişik.


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.