Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

faciobrachial nedir?

faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


dizzy : a. Baş döndürücü, sersemletici.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


lip(o) : pref.Yağ.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


multangular : a. Çok açılı veya köşeli, çokgen.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


organ : n. Organ, uzuv, organum.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


platinode : n. Bir elektrik bataryasında toplayıcı safiha.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.