Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

faciobrachial nedir?

faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


equinia : n. See: Glanders.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


macrocheiria : n.Büyük ellilik, ellerin aşırı büyüklüğü, makrokiri.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


neuroepithelium : n. 1. Sinirsel uyarımları alan ve nakleden özelleşmiş epitel hücresi (içkulağın tüylü hücreleri ve göz dibindeki çomak ve koni tabakasındaki hücreler gibi); 2. Embriyonda beyin-omurilik eksenini yapan epitel.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


recannulation : n. Bir damarın devamlılığının sağlanması.


reinnervation : n. Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesi ile sinirlendirilmesi.


salacity : n. Kuvvetli cinsel arzu, şehvetlilik, şehvet.