Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faciobrachial nedir?

faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

defibrination : n. Fibrinsizleşme.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


glossodynia : n. See: glossalgia.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


nephrography : n. İntravenöz radyo-opak madde enjeksiyonuna takiben böbreklerin röntgen filminin alınması, nefrografi.


nociceptor : n. Ağrı veya acı verici uyarıları alıp beyin merkezlerine ileten isnir deri veya duy organlarındaik ucu.


obduction : n. See: autopsy.


organopathy : n. 1. Organik hastalık; 2. See: Organotherapy.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.