Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

facilitation nedir?

facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


glycosuria : n. See. glycosuria.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


microcephalous : a. Ufak kafalı, başı normalden küçük, mikrosefal.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


phacocystitis : n. Göz mercği kapsülünün iltihabı.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


pre- : pref. 1. Önce, evvel; 2. Prep. Önde, ön.


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.