Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

facilitation nedir?

facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


encyesis : n. Normal gebelik.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


subinflammation : n. Hafif seyreden iltihap, hafif iltihaplanma.


submeningeal : a. Beyin veya omurilik zarları altında.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


keroid : a. Korneya benzer.


mantle : n. Beyin korteksi.


nicotined : a. Nikotinli.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


rapport : n. Hasta ve hekim arasındaki münasebet.


rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.