Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

facilitation nedir?

facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


lacus : n. Göl.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


mummification : n. 1. Mumyalama; 2. Mumyalaşma; 3. Dokuların tefessüh etmeden (kokmadan) kuruması hali, mumifikasyon.


officinal : a. Eczanede daima bulunan (ecza veya ilaç), müstahzar, officinalis.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


papulosis : n. See: Papulation.