Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

facilitation nedir?

facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpostenosis : n. Vagina daralması.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


fibr- : pref. Lif anlamına önek.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


per secundam intentionem. : a. İltihaplanmayı takiben iz bırakarak iyileşme şeklinde (Yara kapanması hakkında).


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.


pharyngismus : n. Yutak spazmı.


podologist : n. See. Chiropodist.


pseudomyopia : n. Kirpksi kasların zaman zaman spazmına bağlı olarak gelişen miyopi hali, yalancı miyopi.


solubility : n. Suda erime yeteneği, eriyebilme.