Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

facilitation nedir?

facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


deodorizer : n. Dezenfekte eden faktör (amil).


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


meningoencephalitis : n. Beyin ve zarlarının iltihabı.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


orbitalis : a. Göz çukuru ile ilgili.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


postesophageal : a. Özofagus ardı.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.