Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

facilitation nedir?

facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


cardioinhibitory : a. Kalb çalışmasını yavaşlatan veya durduran.


cadula block : n. See: Epidural.


centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


exhalation : n. Nefes verme.


figure : n. Şekil.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


hysteropia : n. Vizyonun histerik bozukluğu, histeropi.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.


onychophagist : n. Tırnaklarını yiyen (kemiren) şahıs.


paretic : a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)


rhinomanometer : n. Burun yollarındaik tıkanıklığın derecesini ölçen alet, rinomanometre.