Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

facial nedir?

facial : a. Yüze ait, facialis.

facial artery : Yüz damarı.


facial bones : Yüz kemikleri.


facial nerve : Yedinci kafa çifti.


facial paralysis : Hareket sinirlerin facialis'ten gelen adelelerin felci.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrum : n. Merkez, orta


chemistry. : n. Kimya.


choleraic : a. Koleraya ait.


clinicopathologic : a. Hastalığın klinik belirtileri ve biyopsi, otopsi gibi patolojik inceleme sonuçları ile ilgili.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.


deodorizer : n. Dezenfekte eden faktör (amil).


erythroblastoma : n. Eritroblastlardan doğan bir tümör.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


organum : n. See: Organ.


paregoric : a.&n. 1. Ağrı dindirici, teskin edici; 2. Müsekkin, kafurlu afyon ruhu.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


psoriatic : a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. Psoryazis gösteren kişi, psoryazisli; 3. Psoryazis niteliğinde psoryazis'e benzeyen.


ptysis : n. Tükürme.