Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

facial nedir?

facial : a. Yüze ait, facialis.

facial artery : Yüz damarı.


facial bones : Yüz kemikleri.


facial nerve : Yedinci kafa çifti.


facial paralysis : Hareket sinirlerin facialis'ten gelen adelelerin felci.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerolysis : n. Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cardio : pref. Kalbe ait.


cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


dermis : n. See: Derma.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


gravidocardiac : a. Gebelikte meydana gelen kalp hastalığına ait.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


pudendagra : n. Kadın dış cinsiyet organlarında hissedilen ağrı, vulva ağrısı.