Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

facial nedir?

facial : a. Yüze ait, facialis.

facial artery : Yüz damarı.


facial bones : Yüz kemikleri.


facial nerve : Yedinci kafa çifti.


facial paralysis : Hareket sinirlerin facialis'ten gelen adelelerin felci.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


gonococcic : a. See gonococcal


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


multimammae : n. İkiden fazla meme bulunması hali.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


otoganglion : n. Kulak ganglioynu, Arnold düğümü.


pancreaticojejunostomy : n. Pankreas ile jejunum arasında anastomoz yapılması.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


periaortitis : n. Aort çevresindeik dokuların iltihabı.


premenstrual : a. Adet (aybaşı) ten önce olan.


propylene glycol : n. biochem. Gliserine benzeyen, renksiz lüzuci sıvı (C3H8O2).


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


scall : n. Deri üzerinde meydana gelen kepek.