Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

facet nedir?

facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


dolo(u)r : n. Ağrı.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


genic : a. Genlerle ilgili.


grape sugar : n. Dekstroz veya glikoz.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hemopleura : n. See: Hemothorax


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


mamilia : n. See: Mammilla.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


parturition : n. Doğurma, doğum.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.