Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

face nedir?

face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).

frog face : Burun içi hastalık nedeniyle, burun çıkıntısının kaybolarak yüzün kurbağa yüzünü anırır şekilde basık görünüm alması;


moon face : Böbreküstü bezinden aşırı kortikoid salgılanması sonucu yüzün ayı andırır şekilde yuvarlak görünüm alması, aydede yüzü.


face ache : (ague), Nevralji, yüz ağrısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


defect : n. Eksiklik noksan, kusur, sakatlık, defekt.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


electoanesthesia : n. Elektrikle yapılan anestezi.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


epistropheus : n. Eksenkemik, ikinci boyun omuru.


filterable : a. Süzülebilir.


hysterogenic : a. Histeriye sebep olan histeri nöbeti yaratan.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


per vias naturales : a. Tabii yollardan, tabi yollar aracılığıyla.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


portal : a. 1. Kapıya ait (karaciğredeki9, barsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara ait; 2. Girilecek yer, medhal.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.