Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

face nedir?

face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).

frog face : Burun içi hastalık nedeniyle, burun çıkıntısının kaybolarak yüzün kurbağa yüzünü anırır şekilde basık görünüm alması;


moon face : Böbreküstü bezinden aşırı kortikoid salgılanması sonucu yüzün ayı andırır şekilde yuvarlak görünüm alması, aydede yüzü.


face ache : (ague), Nevralji, yüz ağrısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


evaporating lotion : n. bir kompres halinde cilde tatbik edildiği zaman, buharlaşarak bölgenin yerel ısısını da beraberinde götüren ve böylece o kısmı soğutan sıvı.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


odontoblast : n. Diş yuvası.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


polya operation : n. Kısmi gastrektomi.


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).


sanies : n. Sulu kanlı ve pis kokulu cerahat.


sequestrum : n. (pl. sequestra) Ölmüş, hayatiyetini kaybetmiş kemik parçası, sekester.