Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

face-bow nedir?

face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


dominant : n. Başat, üstün, (kalıtımla geçişte üstün olma).


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hypersystole : n. Sistolün çok kuvvetli olması.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


knife : n. Bıçak.


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


postmaturity : n. Büluğdan sonrası, ergenlik sonrası.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


scapula : n. (pl. scapulae). Kürekkemik (kemiği), skapula, omoplata.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.