Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

excavation nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

excavation : n. Çukur, boşluk, excavatio.

dental excavation : Doldurmak için dişte meydana getirilen boşluk;


rectouterine excavation : Uterus arka duvarı ile rektum ön duvarı arasındaki kese şeklinde anatomik boşluk. Douglas boşluğu;


vesicouterine excavation : Mesane ile uterus ön duvarı arasındaki ekse şeklinde anatomik boşluk.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerate : n. Balmumu merhem.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


oscitate : v. Esnemek.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


polyplegia : a. Çeşitli kasların felci.


posterolateral : a. See: Postero-external.


psychopathology : n. Hissi ve akli bozuklukların bilimsel incelenmesi, ruh ve akıl hastalıkları ilmi, psikopatoloji.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.


sclerogeny : n. Sert kıvamda doku oluşması.


seminologist : n. Semenoloji mütehassısı, seminolog.n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığında olan maddelerin tahlili.