Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

excalation nedir?

excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.


colchicine : n. biochem. Colchicum autumnale'den çıkarılan ve damla (gut) hastalığı tedavisinde kullanılan zehirli bir alkaloid (C22H25NO6).


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


impressio : n .See impression.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


ptyalography : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla tükrük bezleri filminin alınması.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


spermacrasia : n. Sperma sıvısının zayıf ifrazı.


stereoisomer : n. Aynı cins ve sayıda atoma sahip olmasına rağmen atomların diziliş şekli bakımından değişiklik gösteren iki bileşikten her biri, stereoizomer.