Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

excalation nedir?

excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


contusion : n. Ezik, çürük, bere


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


dermato- : pref. See: Derm.


esophagogram : n. Özofagografi yoluyla edilen yemek borusu filmi.


hepatolytic : a. 1. Karaciğerhücrelerinin tahribi ile ilgili; 2. Karaciğer hücrelerini tahrip edici.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


hematocolpometra : n. Vagina ve uterusta aybaşı kanı toplanması.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


intracerebral : a. Beyniniçinde.


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


nas : pref. Burun anlamına önek.


osteitis : n. Kemik iltihabı, osteit.


paradidymis : n. Sperma (meni) kordonuna ait olan ve epididim üstünde bulunan küçük bir cisim, paradidim.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


procerus : a. İnce, uzun.