Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

excalation nedir?

excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


enterospasm : n. Barsak koliği.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


nonsporing : a. Spor meydana getirmeyen, sporsuz.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.


spermatology : n. Meniyi (spermi) inceleme ilmi, meni bilgisi, spermatoloji.


splenomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin birlikte yumuşaması.


tellurism : n. Topraktan çıkan gaz, buhar, ışın vb. maddelerin çeşitli hastalıkları oluşturduğu görüşü, telürizm.


telodendron : n. Bir aksonun ince nihai dalları.