Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

exanthematous nedir?

exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


encarditis : n. See: Endocarditis.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


interfibrillar : a. Küçük lifler arasında.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


margo : n. (pl. margines). See: margin.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.