Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

exanthematous nedir?

exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


decase : n. Ölüm, vefat.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


mia tooth : Köpek dişi


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


hypochondriasis : n. Az veya çok derecede ruhi depresyon hali, bu gibi hastalar özellikle sıhhatlerinin daima bozuk olduğundan şikayet ederler, hipokondri (kendini dinleme hali).


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


pero-, : pref. Sakatlık, kusur.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.


pool : n. Kan toplanması, kan birikimi.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


rosin : n. biochem. Çamsakızı, reçine (merhem ve yakılarda kullanılır).


rovsing's sign : n. Sol fossa iliaca'ya basınç yapıldığı zaman, sağ fossa iliaca'da ağrı duyulması.