Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

exanthematous nedir?

exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural : a. 1. Bronş ve plevra ile ilgili; 2. Bronş ve plevra boşluğu arasında oluşan.


bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


chokes : n. Yüksek basınçtan ani olarak normal atmosfer basıncına geçildiği zaman görülen sternum'un altında yanma hissi, öksürük nöbeti, solunum sayısının artışı gibi gösterilerle belirgin durum.


corpus : n. (pl. corpora) 1. Vücut beden; 2. Gövde (ogran veya organın bir kısmı); 3. Cisim, corporis.


cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


petrolatum : n. Biochem. Saf vazelin, gaz tasfiye edildikten sonra kalan tortusundan çıkarılan idrokarbon parafini yağı, gazyağından çıkarılan bir merhem.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.