Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

exanthematous nedir?

exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


cystoradiography : n. See: cystography.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


dysosmia : n. Fena koku alma.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hyothyroid : a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kıkırdakla ilgili; 2. Hyoid kemik ve tiroid beziyle ilgili.


kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


recto-urethral : a. Rektum ve uretraya ait.


saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.