Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

exanthematous nedir?

exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


erythrol : n. See: erythritol.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


terebene : n. biochem. Terebentin yağındaki hidrokarbonların karışımı olup, antiseptik ve balgam söktürücüdür.


hyperkeratinization : n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


inframandibular : a. Mandibula altında.


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.