Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

exacerbation nedir?

exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


cordate : a. See: cordiform


dyspnoeic : a. Dispne'ye ait.


ectoblast : n. See: Ectoderm.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


isothermic : a. See: isothermal.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.


pulpefaction : n. Pulpa halinialma.


putamen : n. Putamen (Nucleus lentiformis'in bir parçası).