Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

exacerbation nedir?

exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


dietician : n. Diyet uzmanı.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


uvel : a. Üveaya ait.


guttatim : adv. Damla damla


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


masticate : v. Çiğnemek.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


pentad : n. biochem. Beş değerli bir element.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.