Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

exacerbation nedir?

exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chest : n. Göğüs, pektus, toraks


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


excreta : n. See: excretion.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


iniencephaly : n. Oksipital kemik üzerindeki yarıktan bir kısım beyin dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin doğuş anomalisi, iniensefali.


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


maltose : n.biochem. Maltoz, malt şekeri.


myelotomy : n. Omurilik ameliyatı, miyelotomi.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


rhinoscope : n. Burun içi muayene aynası, rinoskop.