Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

exacerbation nedir?

exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


endothermal : a. Isı emen, ısı depo eden.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


foliate : a. Yapraksı, foliatus.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


oocytase : n. Yumurtalık hücrelirin tahribeden veya yok eden enzim.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


pyohemothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve kan toplanması.