Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

exacerbation nedir?

exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


pseudonnesia : n. Kişinin görmediği şeyleri veya olmamış olayların görülmüş veya olmuş gibi zihinde iz bırakıp hatırlanması ile belirgin hafıza bozukluğu.


pylephlebitis : n. Kapı toplardamarın iltihabı.


quadrigeminum : a. (pl. quadrigemina).


quintan : n. Beşg ünde bir tutan (nöbet), quintanus.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.


sensorimotor : a. Hem duygusal hem de hareki olan.


siderodromophobia : n. Marazi tren yolculuğu korkusu.