Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

evulsion nedir?

evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brain : n. Beyin.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


dactylus : El veya ayak parmağı.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


gluside : n. See: Saccharin.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


podology : n. Ayakbilim, ayakların bilimsel incelenmesi, podoloji.


preagonal : a. Komadan hemen önce.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.


radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.


supernumerary : n. Lüzumundan (normalden) fazla.


throat : n. Boğaz, gırtlak.


trifid : a. Üçe ayrılmış.


urogram : n. Ürografi ile elde edlean filim.