Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

evulsion nedir?

evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


endodontist : n. Endodonti uzmanı.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


malinger : v. Hasta takliti yapmak, yalandan hasta görünmek.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


oligotrichia : n. Saç tellerinin (kılların) doğuştan ince olması, ince kıllılık, oligotriki, oligotrikoz.


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


pseudogonorrhea : n. Gonokok dışı herhangi bir bakteri sebebiyle oluşan gonore'ye benzer akıntının eşlik ettiği uretra iltihabı, yalancı gonore.


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.


retrospective : a. Geriye yönelik, geçmişi kapsayan.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.


subpatellar : a. Diz kapağı (patella) atında.


sulfuric : a. biochem. Yüksek derecede kibritiyeti olan, kükürtlü.


thoracocautery : n. Yakma ile akciğer yapışıklıklarının bölünmesi.


torulus : n. Küçük çıkıntı.