Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

evulsion nedir?

evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castor oil : n. Hintyağı.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


cranioplasty : n. Kafatasına uygulanan plastik ameliyat.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


hemicrania : n. 1. Başın bir yarısını tutan ağrı, ayrımbaş ağrısı, migren; 2. Fetüs'te kafatasının sadece bir yarısının oluşmasıyla belirgin kafa anomalisi.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


paracentesis : n. İçinde su toplanmış bir vücut boşluğundaki suyu çıkarmak için delme ameliyatı, parasentez (ortakulak iltihabında kulak zarını delme).


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.


proligerous : a. Çocuk doğuran.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.