Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

evulsion nedir?

evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


eucalyptol : n. biochem. Ökaliptus yağından elde edilen renkli sıvı (C10H180).


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


mouth : n. Ağız, os.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


osteosuture : n. See: Osteorrhaphy.


pancreolithotomy : n. Pankreastan taş çıkarma ameliyatı.


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


pseudocyyesis : n. Yalancı gebelik.


punch : n. 1. Dokudan küçük yuvarlak parça almada kullanılan özel biyopsi aleti; 2. Bir çeşit alkollü içki; 3. Kırılan dişte diş kökünü çıkarmağa mahsus alet.


pyrogallate : n. biochem. Pirogalol tuz veya ruhu.