Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

evulsion nedir?

evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


submuscular : a. Yarı kaslı.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


hilar : n. Hilusa ait.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.