Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

eustachian nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.

eustachian catheter : Tıkandığı zaman Eustachi borusunun genişletilmesi için kullanılan aygıt.


eustachian tube : Gırtlağın üst kısmından orta kulağa hava sevkeden yol, Eustachi borusu, orta kulakla yutak arasındaki boru.


eustachian valve : Eustachi valfı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


fumigation : n. Tütsüleme (ensektisid bir maddenin buharları ile).


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


palmaris : a. See: Palmar.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.