Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ethyltryptamine nedir?

ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardio : pref. Kalbe ait.


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


colpocele : n. Vaginada şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel.


depressant : a. Faaliyeti azaltan, müsekkin, yatıştırıcı.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


periaortitis : n. Aort çevresindeik dokuların iltihabı.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.


rabies : n. Kuduz hastalığı,