Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ethyltryptamine nedir?

ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


depurant : n. 1. Temizleyici, temizleyici madde; 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı madde.


ectotrichophyton : n. Saçlarda hastalığa sebep olan bir mantar türü.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


front : n. Alın, frons.


homunculus : n. Asimetri veya şekil bozklu olmayan cüce.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).


oesophagus : n. See: Esophagus.


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


pathogeny : n. Hastalık belirtisi, marazın meydana gelmesi, patojeni.a. Patojeni veya patojeneze ait.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


rubefaciens : n. Cilde tatbik edildiği zaman bölgenin kızarmasına sebep olan madde.


soleus : n. Nalınsı kas, soleus, musculus soleus