Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ethyltryptamine nedir?

ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


endocystitis : n. İrar torbası mukozasının iltihabı, endosistit.


excoriation : n. Cildin bir kısmının çıkarılması.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


nasicorn : a. Burnunda boynuzu veya boynuzları olan.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


oncography : n. Organdaki hacım değişikliklerinin, onkograf aracılığıyla kaydedilmesi, onkografi.


osteal : a. Kemikli.


osteological : a. Osteolojiye ait.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.