Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ethyltryptamine nedir?

ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

center : n. Merkez


ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.