Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ethyltryptamine nedir?

ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


bulbospinal : a. Medulla oblongata ve columna spinalis ile alakalı olan.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


dropper : n. Damlalık.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


excessive : a. Fazla aşırı.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


prescription : n. Reçete.


quater in die : a. Günde dört defa.