Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ethanolamine oleate nedir?

ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branchial : a. İnsan embryosunun boyun kısmında, her iki tarafta meydana gelen ve ileride ağız, burun ve kulak kısımlarını meydana getirecek olan çatlak ve yarıklara ait olan, bunlarla ilgili.


cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


nephrocele : n. Böbrek fıtığı, nefrosel.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.