Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

esophagometer nedir?

esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brain : n. Beyin.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


ethionamide : n. Sentetik olarak elde olan pahalı bir tüberküloz ilacı.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


maternity : n. Analık.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


osteogenesis : n. 1. Kemik oluşumu, osteojenez; 2. Kemiklerin gelişimi.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


propeptone : n. biochem. See: Hemialbumose.


pseudorickets : n. Böbrek raşitizmi.


radiologist : n. Radyolog, radyoloji mütehassısı.


rheumy : a. Nezleli.


rima : n. (pl. rimae). Çatlak, yarık, aralık.


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).