Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

esophagometer nedir?

esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpulent : a. Aşırı şişman.


crassamentum : n.1. Pıhtı, pıhtılaşma sonucu meydana gelen yumuşak kitle, koagülüm; 2. Kan pıhtısı.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


flavus : n. Sarı.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.


inflection : n. See: inflexion.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


oligocystic : a. Yalnız birkaç kist ihtiva eden az kistli.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.