Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

esophagometer nedir?

esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


tertigravida : n. Üç defa gebe kalan kadın (gravida III).


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


pyodermatosis : n. Piyojen kaynaklı cilt hastalığı, piyodermatoz.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.