Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

esophagometer nedir?

esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


fructus : n. See:fruit.


fur : n. Dil pası.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


morbilli : n. Kızamık.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.


pararenal : a. Böbrek yakınında, böbreğe komşu,böbreğe bitişik.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


prosthesis : n. Sakat bir yere suni organ ilavesi, protez.


reduplication : n. Tekerrür.