Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

esophagometer nedir?

esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


intervascular : a. Damarlararası.


ligamentous : a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ait.


masto- : pref. Meme, göğüs.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


n(a)evus : n. See: mole


neodymium : n. biochem. Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144.27 olan nadir kimyasal element, neodimyum.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


pediform : a. Ayağa benzer, aşak şeklinde.


pentobarbital : a. Sedatif ve hipnotik olarak kullanılan kısa etkili bir barbitürat (müstazar adı nembutal).


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.