Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

esophagometer nedir?

esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith : n. Bronş taşı.


c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


communicans : a.Birleştirici.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


gamophobia : n. Evlenmeden korkma hali, izdivaca karşı duyulan marazi korku, gamofobi.


glairy : a. Yumurta akına benzer.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


organum : n. See: Organ.


peritonism : n. Peritoniti andıran fakat peritonda iltihap bulunmayan peritoneal belirtiler, peritonizm.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


physopyosalpinx : n. Salpenkste gaz ve cerahat toplanması.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.